VENLO LOGO


Van Dorssen & Frensch B.V.
Hortipar B.V.
Hoogendoorn Growth Management
VENLO | KASCONSTRUCTIES VENLO | ALUMINUIM GOOT

KASCONSTRUCTIES VENLO
ALUMINUIM GOOT

 

Gegalvaniseerde stalen goot.

Een gewone goot is een goot van stalen gebogen profielen. Zo’n goot heeft echter een aantal nadelen. Één daarvan is een lage stijfheid van de constructie – die is niet goed bestand tegen compressie en uitzetting. Om de goot steviger te maken moet ook de dikte van het metaal vergroot worden, wat leidt tot meer gebruik van metaal bij het bouwen van een kas.
De klassieke constructie van een stalen goot en de plaats van een aaneensluiting van het glazen dek en een gording heeft tot gevolg dat het condens, dat op de lagere muur van het glazen dak en gordingen gevormd wordt, over de lagere kant van de goot naar beneden vloeit. Daarnaast wordt ook op de goot zelf condens gevormd, dit kan via druppelvorming op het gewas terecht komen waardoor de kans op verschillende plantenziektes wordt vergroot. Om condens tegen te gaan moet men een extra aluminium goot (condensgoot) installeren, die voor de opvang van druppels dient.
In grote kassen waarvan de lengte meer dan 60 meter bedraagt, stroomt de goot bij hevige regenval over en komt het regenwater onvermijdelijk naar binnen, waardoor de planten nat worden en de temperatuur in de kas sterk daalt. Dat heeft tot gevolg dat planten stress ervaren, de ziektedruk toeneemt en de opbrengst per/m² daalt. Bij zulke lekkages ondervindt het in de kas werkend personeel allerlei ongemakken, het arbeidsvermogen daalt en de kans op ziektes neemt toe.
Het is volgens de Europese normen niet toelaatbaar regenwater uit verzinkte goten te gebruiken. Zink is een actief metaal, het kan een chemische reactie met water aangaan waardoor gevaarlijke zinkzouten worden gevormd. Om de situatie op te lossen moet men de goot een keer per enkele jaren verven.

Nadelen van een stalen goot:

 • Een groot gewicht van de constructie;
 • De goot is breder waardoor planten meer verduisterd worden;
 • Hogere warmteverliezen;
 • Condensvorming maakt de installatie van een extra aluminium goot voor opvang van druppels noodzakelijk; 
 • Bij hevige regen stroomt de goot over waardoor een grote hoeveelheid koud water in de kas komt;
 • Behoefte aan regelmatig verven van de goot voor regenwater.

Aluminium goot

De negatieve effecten van de stalen goot heeft ertoe bijgedragen dat de Hollandse specialisten (kassenbouwers) ertoe gedwongen waren een aluminium goot te ontwikkelen Bij het ontwerpen van een nieuwe goot werd met alle nadelen van de vorige stalen ontwerpen rekening gehouden. Door de ‘meerkamerige’ buisvorm van de aluminium goot is deze meer bestand tegen compressie, buiging, wringing en heeft zodoende een hoger draagvermogen. Dankzij het nieuwe ontwerp wordt een deel van de last van de dakruit, nokprofiel en gordingen op de onderbouw overgedragen, waardoor de afmetingen en het gewicht van nokprofiel en gordingen verminderd kunnen worden  en dus metaalverbruik bij het bouwen van de hele kas. De breedte van de nieuwe goot bedraagt maar 115 mm. De vermindering van de afmetingen van alle dakconstructies geeft meer lichtinval, waardoor de verwarmings - en assimilatiekosten omlaag gaan en de te behalen opbrengst per/m2 omhoog gaat.

Voordelen van aluminium goot:

 • Lichter ontwerp
 • Verhoging van de stevigheid van constructie dankzij het gebruik van ‘meerkamerige’ buisvorm van het gootprofiel;
 • Meer lichtinval – het maximaal gebruik van zonlicht dankzij een smaller profiel;
 • Door de afwezigheid van condens op de oppervlakte van de goot is er geen behoefte aan een aparte condensgoot;
 • De afwezigheid van lekkages op de naad tussen goot en glas. Zelfs bij hevige regenval vloeit het water zowel over de goot,  als over de oppervlakte van het glas af zonder binnen de kas te komen;
 • Warmtebesparing die tot stand komt dankzij het gebruik van gesloten gootprofiel en verbinding van glas en goot met een PVC sluitprofiel van hoge kwaliteit;
 • Mogelijkheid om regen- en dooiwater in te zamelen en te gebruiken zonder enige restricties.

Op de afbeeldingen hieronder zijn de eigenschappen van de aluminium goot en de verbinding met het glas goed te zien:

Aluminium goot Glas-goot aansluiting Glas-goot verbinding PVC profiel

Omdat een stalen goot regelmatig geverfd moet worden, is de investering in een aluminium goot niet hoger. Kassen waarin aluminium goten worden gebruikt zijn de beste qua energiebesparing.

Bij het voorbereiden van deze pagina werd gebruik gemaakt van tekeningen en schetsen van Alkupro BV.

ALKUPRO

Google

© 2007-2024      VENLO Projecten