VENLO LOGO


Van Dorssen & Frensch B.V.
Hortipar B.V.
Hoogendoorn Growth Management
VENLO KASINSTALLATIES | FILTERSYSTEMEN

 VENLO KASINSTALLATIES
 FILTERSYSTEMEN

 

Irrigatiewater, water voor bevochtigingsysteem en technisch water moet zuiver zijn. De aanwezigheid van klei, zand, algen en andere bijmengingen in het water kunnen de hydraulische systemen van uw kas verstoppen en buiten werking stellen. Daarom moet water van tevoren gefiltreerd worden. Sommige kassystemen hebben ook eigen filters voor intensieve reiniging

Grind/zandfilter.

Voor primaire zuivering van water uit reservoirs, kanalen, rivieren, putten en andere bronnen leveren wij automatische grind- en zandfilters. Zandfilters maken ook deel uit van de door ons geleverde recirculatiesystemen.

De coating.
Constructie van het automatisch grind/zandfilter.

ZandfilterEen filterbehuizing is vervaardigd van koolstofstaal. Als voorbereiding op de coating wordt het staal gereinigd, daarna voorzien van een speciale laag zinkfosfaat, wat bescherming tegen doorroesten geeft. Daarna wordt de polyester coating elektrostatisch aangebracht, zowel in- als uitwendig, om vervolgens in de oven gehard te worden. Het totale proces bestaat uit 7 stappen en heeft als resultaat een perfecte coating met een dikte van ongeveer 100 micron.

Filters hebben een speciaal ontworpen dubbele bodem, die gescheiden zijn door een ingelaste versterkte staalplaat. Daarop zijn polypropylene filterdoppen geïnstalleerd. Deze filterdoppen verstuiven het water gelijkmatig, effectief gebruik makend van de filtergrootte. Hierdoor blijft het filtermassa niet te lang rusten en zal ook niet met het schone water mee gevoerd worden.

Van boven is in het filter in het bijgeleverd filtermateriaal gestrooid - kwartszand of speciaal fijn grind. De filtermedia dienen gebroken scherpe randen te hebben voor effectieve filtratie (korrelgrootte van 0,4 tot 2,4 mm).

Het filterstation is een systeem van één of meerdere filters, pijpen, automatische kranen, handbediende kranen, hydraulische kranen (voor maximale druk en controle over spoelstroom), manometers en automatiseringssystemen.

Werking.

Het ongefiltreerde water wordt bovenop het filter verspreid en zakt langzaam door het filterbed. Dit filterbed bestaat uit zand of grind. De kleine poriën maken het passeren van de vuildelen onmogelijk en houden deze gevangen. U kunt de vervuilingsgraad aan de hand van het drukverschil tussen inlaat en uitlaat controleren.

Filter werkingEen speciale controller of een automatische kasbesturingssysteem controleert de werkingtijd van het filter en de signalen van de differentiële manometer. Nadat een bepaald deel van het water gefiltreerd is of nadat het drukverschil tussen inlaat en uitlaat de 0.4 – 0.6 bar overschrijdt, (wat eerder zal voorkomen) schakelt het filter automatisch over naar het terugspoelen. Het filter moet regelmatig teruggespoeld worden. Dit is afhankelijk van de vervuilingsgraad van het water en de hoeveelheid gefilterd water. Het systeem is in de regel ook voorzien van een bescherming met een alarmsignaal  tegen al te frequente terugspoeling.

Tijdens terugspoelen wisselen de inlaat en uitlaat van het filter om, het water (schoon, vanuit een tussenreservoir, of vuil, dat door een maasfilter komt) komt van beneden onder druk, via  filterdoppen.

Tijdens de terugspoeling expandeert het filterbed, de poriën vergroten zich en geven het vuil de kans te ontsnappen. Dit wordt dan met het spoelwater geloosd. Een speciale hydraulische klep regelt automatisch de waterstroom om wegspoelen van filtermedium te voorkomen. Door het feit dat tijdens de terugspoeling geen gebruik van chemische stoffen wordt gemaakt, kan het water gekanaliseerd of naar een vijver gedumpt worden. Terugspoelen duurt maar 3 – 5 minuten.

Bedrijfsdruk.

De aanbevolen waterinlaatdruk voor een grind/zandfilter dient niet minder dan 3 bar te zijn en de stroom dient gelijk aan de nominale te zijn. Bij een lagere druk zakken de vuildeeltjes alleen in de bovenste laag van de filter af, en verzoorzaken daarmee een verstopping, die moeilijk weg te spoelen is. Bovendien resulteert een lage druk in een sterke vermindering van efficiency van terugspoeling.

Het filter is ontworpen om een maximum druk van 8 bar te weerstaan en bij 10 bar treedt een overdrukventiel  in werking, die de druk verlaagt.

.


Cycloonfilter.

CycloonfilterAls er in het water veel zandkorrels en andere grote deeltjes zitten, raden we aan om een cycloonfilter in te zetten voor de voorzuivering van water.

CycloonfilterHet te zuiveren water wordt naar het bovenste deel van een cycloonfilter gevoerd en wordt erin rond geslingerd waarbij uit- en inwendige stromen gevormd worden (zie tekening). Onder de invloed van middelpuntvliedende kracht worden de deeltjes naar de buitenkant geduwd en, zich naar de top van de kegel bewegend, komen ze in de onderste deel van cycloonfilter, waar ze zich in de speciale ruimte ophopen. Naar gelang de ophoping dient deze ruimte gereinigd te worden. Er is een uitvoering zowel met handmatige reiniging als met automatische doorspoeling. Het van grote deeltjes gezuiverd water komt in de binnenste waterstroom terecht en wordt bovenin het filter gebracht, waarna het naar de volgende  zuiveringsfase stroomt.

De filter onderdelen hebben dezelfde coating als het grindfilter, wat voor een goede bescherming tegen corrosie zorgt.

Bedrijfsdruk.

Voor de effectieve werking van een cycloonfilter moet de waterdruk niet lager dan 2 bar zijn.


Opgemerkt moet worden dat het water ook zuiver dient te zijn, zijn samenstelling dient aan verschillende eisen te voldoen. Voor verwarmingssysteem bijvoorbeeld heeft men gezuiverd water met alkalische eigenschappen nodig, met pH-niveau 9,8, en daarin dient er zo  mogelijk min zuurstof in te zitten. Om zo’n watersamenstelling te krijgen moet er chemische waterzuivering plaats vinden. Voor irrigatie daarentegen moet water met een zure eigenschappen hebben, met pH-niveau 6,0 – 6,5, en daarin moet er zo veel mogelijk zuurstof in zitten.  Water uit putten dient daarom belucht te worden. Andere belangrijke indicatoren voor irrigatiewater zijn de algemene concentratie van zouten, concentratie van bicarbonaat, calcium, magnesium, borium, natrium en chloor. Voor irrigatie dient het aantal bicarbonaationen dat van calcium en magnesium ionen niet te overschrijden. Bij een hogere bicarbonatenconcentratie moet er een primaire waterzuivering plaatsvinden. Na de voorzuivering wordt er aan water salpeterzuur toegevoegd totdat het benodigde đÍ-niveau bereikt is, daarna wordt het water belucht en in de reservoirs gevoerd waarin een reactie tussen zuur en bicarbonaten plaats vindt. Als resultaat op deze reactie wordt het aantal bicarbonatenionen in het water genormaliseerd.


Google

© 2007-2023      VENLO Projecten