VENLO LOGO


Van Dorssen & Frensch B.V.
Hortipar B.V.
Hoogendoorn Growth Management
VENLO KASINSTALLATIES | SYSTEEM VOOR DRAINAGEOPVANG EN  RECIRCULATIE

VENLO KASINSTALLATIES
SYSTEEM VOOR DRAINAGEOPVANG EN  RECIRCULATIE

 

Het grootste deel van voedingsoplossing dat naar de planten gaat, wordt opgenomen. Maar voor de normale wortelgroei en het functioneren van het wortelstelsel dient een deel van de voedingsoplossing naar het drainage systeem af te vloeien. De dagelijkse hoeveelheid drainage kan van 30% tot 60% zijn, afhankelijk van het gewas, jaargetijde en andere factoren. Dat zorgt voor een goede substraatbevochtiging en levering van de vereiste hoeveelheid voedingsstoffen aan de planten zonder verzilting.

Voor de juiste dosering van voedingsoplossing moet men de drainage voortdurend kwantitatief en kwalitatief controleren – men dient op de hoogte te zijn van de hoeveelheid, zuurgraad en de hoeveelheid daarin opgeloste zouten.

Drainage gaat tevens gepaard met veel water- en voedingsstoffen verliezen. De afvoer van drainage naar riolering of vijvers brengt schade toe aan het milieu en brengt grote geldboetes met zich mee.  Daarom dient men drainage op te vangen en te hergebruiken. Maar opgevangen drainage bevat veel mechanisch en biologisch vuil, daarom is het gebruik daarvan ontoelaatbaar zonder reiniging en ontsmetting.
In de door Venlo geprojecteerde kassen bieden we aan om systemen van drainageopvang en drainagerecirculatie te installeren. Dit stelt u in staat om zonder verliezen drainage op te vangen, controleren, filtreren, ontsmetten en hergebruiken.

Hieronder staat de algemene beschrijving van het systeem drainage opvang en recirculatie aan de hand van het voorbeeld van een kascomplex waarin planten in substraat gekweekt worden dat van de grond geïsoleerd is en waar dripirrigatie toegepast wordt.

Drainageopvang.

Op elke kap zijn er afvoerpijpen Ø50mm, die op drainageleidingen Ø125mm aansluiten, welke ondergronds langs beide geveleinden van elke afdeling aangelegd zijn. Drainageleidingen zijn met behulp van een pijp Ø160 mm verbonden met de ondergrondse hermetische drainageput met de inhoud van 1m³ die van polyethyleen of glasvezel is gemaakt en die zich naast het centrale pad bevindt. Er is een dompelpomp in de put, die via een keerklep op de drukleiding Ø110 mm aangesloten is. Een drukleiding is aangelegd van de putten tot aan het reservoir voor ongezuiverd drainage van groot volume. De reservoir inhoud stelt u in staat om dagelijks drainagevolume (en zelfs meer) op te vangen en voor behandeling te bewaren. Leidingen zijn voorzien van handkranen en fittingen.

Alle details van leidingen zijn vervaardigd uit PVC wat samen met de ondergrondse ligging garant staat voor hun werking tijdens de hele levensduur van de kas, zonder onderhoud, vervanging en reparaties.

Drainage controle.

Voordat het drainagewater in de watersilo opgevangen wordt, stroomt het drainagewater door een flow-sensor, temperatuursensor EC-sensor en pH-sensor. Sensors zijn aangesloten op het geautomatiseerde systeem voor kwalitatieve en kwantitatieve drainage controle en automatische irrigatie controle.

Drainagereiniging.

Goede voorzuivering is van groot belang voor daaropvolgende ontsmetting. De in het water zittende deeltjes kunnen soms voor schaduw bij UV behandeling zorgen en met zich mee ziekteverwekkende micro-organismen meebrengen. Daarom is de installatie van een filter station met diepe zuivering zandfilter voorzien. Het filterstation is geheel geautomatiseerd en is voorzien van een terugspoelfilter dat na een bepaalde tijd aangezet wordt of wanneer er drukverschil tussen inlaat en uitlaat optreedt. Voor meer informatie over filters kijk naar Filtratiesystemen.

Drainage ontsmetting.

Er zijn twee hoofdmethoden om drainage te ontsmetten – met behulp van een hoge temperatuur en met kortgolvige UV-bestraling.

Wij leveren een UV-C systeem met een golflengte van 254 nm.

UV-Stralingsbereik wordt dikwijls onderverdeeld in vier groepen:

Spectrum

UV-A (315 – 400 nm);
UV-B (280 – 315 nm);
UV-C (200 – 280 nm);
UV-Vacuum      (100 – 200 nm).

Ontsmettingseffect hebben zowel de subbereiken  UV-C als een deel van UV-B (straling met golflengte van 200 – 320 nm). Ontsmetting met behulp van UV-straling is gebaseerd op fotochemische reacties die fysisch-chemische en biologische transformaties in levende materie van micro-organismen (bacterien, virussen, protisten) teweegbrengen – straling vernietigt DNA-moleculen in de cellen van bacterien en micro-organismen wat hun voortplanting verhindert.

Intensiviteit, of een dosis straling van een ontsmettingsinstallatie kan worden gekozen  met het oog op selectieve of totale ontsmetting. Bij selectieve ontsmetting sterven schimmels en bacterien. Bij totale ontsmetting worden (naast schimmels en bacterien) ook virussen onschadelijk gemaakt.

Een dosis straling is de algemene hoeveelheid energie die in het water in de vorm van UV-straling komt. Een dosis straling hangt van drie factoren af:

  • Gemiddelde bestralingsintensiteit, waarmee water behandeld wordt.
  • Tijd dat water zich in de kamer bevindt waar de bestraling plaatsvindt.
  • T10-transmissie van het te ontsmetten water.

T10 – is procent UV-C straling, dat na het doorstromen door een waterlaag van de dikte van 10 mm overblijft. Hoe lager T10, hoe meer energie heeft men nodig voor de vereiste dosis UV-C. De T10-waarde van drainage water bij het telen op substraat bedraagt gemiddeld 20% tot 40%.
Bij het telen op organische substraten gaat de T10-transmissie waarde omlaag. Om T10 = 20% of hoger te bereiken dient er zuiver water toegevoegd te worden.

Hollandse specialisten hebben de minimale dosis bestraling vastgesteld die vereist wordt om plantenziektes te voorkomen. Tijdens biologisch onderzoek werd het vooraf verontreinigd water ontsmet en vervolgens naar jonge planten gepompt. Bij T10 = 20% of hoger werden de volgende dosissen bestraling vastgesteld:

  • Voor selectieve ontsmetting (aaltjes, schimmels, bacteriën): 100 mJ/cm²
  • Voor totale ontsmetting (inclusief virussen): 250 mJ/cm²

Werking installatie.

Desinfectie installatieDesinfectie installatie opereert volledig automatisch. Wanneer het systeem aan de hand van  niveausensoren vaststelt dat er in het reservoir met  ongezuiverd drainage genoeg vloeistof is voor de werking van de installatie voor een looptijd van minstens 2 uur, start de installatie automatisch op.

Tijdens de start komt water vanuit de installatie terug in de drainagebak tot op het moment dat de lampen de nodige temperatuur krijgen en de nodige dosis bestraling bereikt wordt waarna het systeem op het reservoir met ontsmet drainwater overschakelt.

BestralingskamersHet water stroomt door de bestralingskamer. Door de hoge snelheid is de waterstroom in volledige turbulentie. Samen met een langdurige blootstelling (het water stroomt langs 6 of meer lampen, afhankelijk van het model) zorgt dat voor een optimale ontsmetting van drainagewater. Er is aan de buitenwand van de kamer, waar de bestraling plaatsvindt, een UV-C-sensor geplaatst, die de bestraling voortdurend controleert.  Er wordt ook controle op de stroom (hoeveelheid water die door de installatie stroomt) uitgeoefend. Dat staat garant voor de optimale werking en waterontsmetting tegen bacterien, virussen en schimmels.

De krachtige PLC-controler controleert de optimale werking van de hele installatie en toont de resultaten op een display. De processor houdt zelf een database met foutmeldingen bij, over alle jaren dat de installatie in gebruik is. De processor is voorzien van een teller van de branduren van de lampen en controleert de zuur toevoer tijdens het spoelen.

Na de ontsmettingscyclus vindt er een automatische injectie van een kleine hoeveelheid zuur plaats waardoor er geen neerslag wordt gevormd en kwartsbuizen waarin de lampen zich bevinden, schoon blijven tot de volgende ontsmettingcyclus.


Vervolgens wordt ontsmet drainwater automatisch aan zuiver water toegevoegd, waarna de oplossing in de mengmestmixer komt, en daarna naar de planten. Een deel van de voedingsoplossing wordt opgenomen en een deel daarvan komt in de drainage terecht. De cyclus herhaalt zich.


Google

© 2007-2023      VENLO Projecten